Donderdag 27 Januarie

Lukas 8:7, 14
7Nog ‘n ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het daarmee saam gegroei en dit laat verstik.
14Die saad wat tussen die onkruid val, dui op dié wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik, en dit skiet nie saad nie.
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Jesus se gelykenis spreek ‘n derde reaksie op die woord van God aan. Soos wat saad tussen onkruid val en deur die onkruid verdring kan word, so kan die sorge van die lewe maak dat ons nie groei nie. Nie alleen is dit ons bekommernisse nie, maar ook die soeke na rykdom en plesier wat ons lewens kan verdring. Geloof en groei word dan ‘n bysaak.
Jesus herinner ons om nie heeltyd bekommerd te wees nie. Ons moet dit wat ons pla vir Hom gee, anders fokus ons net op ons probleme. (Die woord wat hier vir bekommernisse gebruik word, is dieselfde as in Lukas 10:41, as Jesus vir Martha sê dat sy haar nie so onnodig moet bekommer nie).
Laat ons eerder op Hom en Sy Woord fokus.

  • Waaroor is jy vandag bekommerd?
  • Gee dit vir die Here en vra dat Hy jou sal help om Hom te vertrou.

Gebed
Here, ek raak soms so besig met die lewe en bekommer my oor alles, dat ek U mis. Help my om dit wat my geloof bedreig vir U te gee en U daarmee te vertrou. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram