Donderdag 28 September 2023

Jona 4:10-11
10Die Here het vir Jona gesê: “Jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. 11Maar Ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie, ‘n stad waarin daar meer as honderd en twintig duisend mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere?”

VRAE:

  • Uit Jona se verhaal leer ons nie veel van sy vriende, sy ondersteuningsnetwerk of sy Geloofsgemeenskap nie. Regdeur die verhaal is Jona ‘n enkelling op sy eie reis sonder mense wat die pad saam met hom stap. In Jona 1 van die 1983 vertaling identifiseer Jona homself as ‘n Hebreër wat die Here dien, maar hy brei nie uit op sy mense nie. Die teks noem dit nie, maar ek glo dat Jona so sig verloor het van wat werklik saakmaak in die lewe, en vir die Here, omdat hy nie behoorlik ingeburger is in ‘n Geloofsgemeenskap wat hom ondersteun, aanmoedig maar ook verantwoordelik hou vir sy geloofsreis nie.
  • Hoe help die mense in jou lewe om te fokus op dit wat belangrik is? Hoe help hulle jou om dit te doen? Hoe hou hulle jou verantwoordelik wanneer jy sig verloor van dit wat werklik belangrik is? Hoe is hulle oortuigings, waardes en optredes in lyn met dié van die Here?
  • Wie in jou lewe is besig om die Here se hart heelhartig na te jaag? Hoe kan jy dit sien uit hulle voorbeeld? Hoe praat hulle daaroor? Hoe nooi hulle jou in, om ook die hart van die Here na te jaag?
  • Waarom is dit moontlik om sig te verloor van dit wat belangrik is wanneer jy geïsoleer is en op jou eie gedagtes en gevoelens moet staatmaak? Hoe sou ‘n gesonde Geloofsgemeenskap vir Jona gehelp het om te sien hoe dit wat vir hom belangrik is, nie in lyn is met dit wat vir God belangrik is nie? Hoe sou jy vir Jona gehelp het as jy langs hom onder die Komkommerplant gesit het?

GEBED:
Here, ons bid vir harte wat U hart sal weerspieël. Ek sê ons, want ek weet ek het ‘n Geloofsfamilie nodig wat my hiermee help. Here, help my om mense in my lewe toe te laat wat my help, aanmoedig, uitdaag en verantwoordelik hou om daagliks meer van U te ontdek en uit te leef. Here, gee asb. vir my mense om my, wat my wys wat vir U belangrik is. Here, gee my asb. mense wat vir my genoeg omgee om my nie te los soos ek tans is nie.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram