Donderdag 6 April 2023

Matteus 26:1-30
1Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het Hy vir sy dissipels gesê: 2“Julle weet dat dit oor twee dae paasfees is. Dan word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word.” 3In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaargekom in die woning van Kajafas, die hoëpriester. 4Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op ‘n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. 5Hulle het egter gesê: “Nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie.” 6-7Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die melaatse aan tafel was, het ‘n vrou by Jesus gekom met ‘n albaste fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. 8Toe die dissipels dit sien, was hulle verontwaardig. “Waarom so ‘n verkwisting?” vra hulle. 9“’n Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir armes gegee het.” 10Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê: “Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het ‘n goeie daad aan My gedoen. 11Die armes het julle altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie. 12Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy My voorberei vir my begrafnis. 13Dit verseker Ek julle: Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot ‘n herinnering aan haar.”… (Lees die res van die gedeelte in jou Bybel.)

rou VRAE:

  • ‘n Mens sou dalk in die versoeking kon wees om die Paasfees gebeure mis te lees. Mens wil nie gekonfronteer word met alles wat Jesus in sy laaste twee dae beleef het nie. Tog is dit belangrik dat ons dit sien. In alles wat met Jesus gebeur, glo ek is die salwing met reukolie een van die hoogtepunte wat vir Jesus hoop gee terwyl Hy die lydensweg deurgaan. Jesus is geëer, gesalf en verheerlik deur die vrou se dade. Sy doen dit, terwyl sy by Jesus is. In die oomblik. Sy wag nie vir later nie. Sy doen dit nie stil binne haar hart nie. Sy is spandabelrig, braaf en nie skaam nie. Sy gee haar alles vir Hom wat alles gee.
  • Hoe eer jy vir God op dieselfde manier nou in die oomblik? Hoe doen jy dit elke dag?
  • Hoe eer jy mense wat na aan jou is?
  • Hoe eer jy mense wat in jou teenwoordigheid is?

rou OEFENING:

  • Luister na die lied, “So will I” van Hillsong Worship (https://m.youtube.com/watch?v=fyYn21RdBBQ)
  • Lees die lirieke. Hoe kan jy hierdie God vandag eer?

rou GEBED:
My Here, ek het U lief. Ek giet my aanbidding en liefde uit in U. Ek giet my dankbaarheid en afhanklikheid uit op U voete. Here, ek benodig die brood en wyn wat U gee. Maak my versadig daarmee. Here, maak my ten volle tevrede. Here, help my om vanuit hierdie plek ander te versorg. Here, help my om vir ander te gee, wat ek self ontvang het.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram