Donderdag 7 Oktober

Jakobus 1:22-25
Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ‘n spieël kyk: hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat ‘n mens vrymaak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.

Om oor te gesels en dink:
Die Shema as opsomming van die wet is deur Jesus bevestig. Alhoewel hierdie opsomming en gebed met die woorde luister begin is dit so maklik om weereens dit ook net te bid en hoor. En nie te luister of doen nie. Dit is waarna hierdie teksgedeelte in Jakobus verwys. Op ‘n mataforiese wyse en in geen onduidelike taal word mens as te ware aangespreek en aangemoedig om in die wet te verdiep, of te wel die opsomming daarvan, en dit uitleef. Om te luister en doen is twee kante van een muntstuk!

As ons werklik luister na God, kan dit nie anders as om ons te verander en transformeer nie.
Waar het jy al gehoor wat God vir jou sê, maar dalk vergeet of vir ‘n ander rede nog nie gedoen of in aksie oorgegaan nie?

Gebed
Eie gebed
Bid vandag oor hierdie saak wat op jou hart gedruk word. Vra God om jou te help om oor te gaan in aksie – om te luister en doen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram