Donderdag 8 Desember 2022

Matteus 1:22-23
“Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word: “Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons.”

Om oor te gesels en dink
Die engel haal die belofte uit Jesaja 7:14 aan en sê dat Jesus ook Immanuel, God by ons, genoem sal word. Jesaja 7:14 is ‘n besondere belofte. In die oorspronklike konteks van Jesaja 7 is dit ‘n belofte van God aan koning Agas om op God te vertrou. Elke keer as hy die kind sien en sy naam sê, moet hy weet dat God by hom is. Hierdie belofte word nou in sy oortreffende trap waar met Jesus se koms. Jesus word nou Immanuel, God by ons. Nie alleen is hy die Redder en Verlosser nie, maar ook Immanuel – God by ons.
Die kern van Kersfees is dat God gekies het om by ons te kom woon en met ons te wees. Hy is nie meer ver nie, maar het naby gekom, sodat ons Hom kan leer ken en lief hê. Jesus is God se grootste geskenk aan ons.
Herinner jouself vandag dat ons Jesus as Immanuel kan aanbid. Hy is God met ons, elke dag.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U belofte waar geword het dat U mens geword het, Immanuel – om God by ons te wees. Mag ek vandag bewus wees dat U hier by my is. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram