Donderdag 8 Oktober

Psalm 129

‘n Pelgrimslied. Hulle het my van jongs af swaar verdruk, dit moet Israel sê, hulle het my van jongs af swaar verdruk, maar hulle kon my nie onderkry nie.
Die Here is regverdig, Hy het die bande losgesny waarmee die goddeloses my gebind het.” (Psalm 129:1-2, 4‬‬‬)

Om oor te dink en gesels

  • Hierdie Psalm hou daaraan vas dat hulle nie moed opgegee het nie, ten spyte van baie swaarkry. Die Here, die Regverdige, was en is by hulle. In die verlede het die Here gehelp en Hy sal ook weer help.
  • Dit is nie ‘n vlak optimisme of maklike geloof nie, maar uit vertroue dat God by ons is.
  • Die tweede deel is ‘n vloekpsalm waar hy sy vyande verwens. Dit voel vreemd om dit te lees, maar tog voel ons ook soms so.
  • Ons behoort ons woede na die Here toe bring en Hom vertrou vir die uitkoms.
  • Jesus leer ons om eerder vir ons vyande te bid as om hulle te verwens. Vir wie moet jy vandag bid?

Gebed
Here, ek voel soms of dinge my gaan onderkry, maar help my om U daarmee te vertrou. Mag ek vandag vir iemand eerder bid, as om te verwens. Ek bid vir ….
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram