Donderdag 8 September 2022

*Psalm 14:5-6 *
Omdat God aan die kant van die regverdiges is, sal daar niks kom van julle planne teen die hulpelose nie: die Here bly sy toevlug.
Psalm 53:5-6
God sal die bene van dié wat teen sy volk wil veg, op die slagveld verstrooi. Sy volk sal hulle op die vlug laat slaan, want God het hulle verwerp.

Om oor te gesels:

  • Wat is die verskil in hierdie verse vir jou? Dit is die eerste keer waar hierdie 2 Psalms van mekaar verskil. Waarom is daar ‘n verskil sou jy dink?
  • Die Psalmdigters het met Psalm 53 ‘n “remix” van die oorspronklike lied gemaak met hierdie weergawe. Dit sou op ‘n ander wysie gespeel word. Die rede vir die Psalms verskil. Psalm 14 se fokus is op God wat oorwin en die regverdige versorg. Psalm 53 se fokus is op die onregverdige wat deur God verslaan word.
  • Waarop is jou fokus? Wanneer jy in jou lewe na jou leefwêreld kyk, waarop fokus jy? Wanneer jy in jou binneste besig is, waarop fokus jy?
  • Die Psalmdigters se fokus verskil. Die een fokus op God wat Sy Mense beskerm. Die ander een fokus op die onregverdiges wat verslaan word deur ons God. God is steeds die een wat die mag het om albei te doen.

Gebed:
Here, dankie dat U vir ons daagliks wys dat U steeds God is. Dat U beskerm, oorwin, verlos, red, versorg, voorsien en lief het. Here help my om U te bely as die God wat doen. Nie net in my binnewêreld nie Heer, maar ook met my lewe.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram