Donderdag 9 Maart 2023

Jesaja 43:1-7
Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, Ek maak hulle bymekaar van die weste af, Ek sê vir die noorde: Gee! vir die suide: Moet hulle nie terughou nie! Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my Naam genoem word, elkeen wat Ek geskep het tot my eer, wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het.

rou VRAE:

  • Wat beteken dit om vrygekoop te wees of verlos te wees? Probeer aan praktiese maniere dink om dit te verduidelik aan ‘n kind.
  • Watter frustrasies beleef jy tans, wat dalk anders sal lyk as jy deur die bril van vrygekoop en verlossing daarna kyk?

rou OEFENING:

  • Lees die teksgedeelte weer. Skyf nou jou eie weergawe waar jy jou naam invul elke keer waar Jakob of Israel genoem word.
  • Gebruik ook praktiese voorbeeld uit jou eie lewe waar God jou vrygekoop, gered, verlos het.

rou GEBED:
Here, laat my op U skoot opkrul. Laat my toe om my kop op U bors te rus. Laat my toe om U hartklop en asemhaling te hoor. Here, help my om U stem te hoor sê: ”Jy is my geliefde. Jy is veilig. Ek het jou gekies.” Here, laat my asb. toe om heeldag hier te bly. Here, help my om te weet dat hierdie my begin punt is, vir alles. Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram