Maandag, 1 Februarie

Kolossense 3:9b-10
Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.

Om oor te dink:
Omdat ons AAN God behoort en kies om Jesus met ons hele lewens te volg kan ons optredes, gedagtes en houding nie lyk soos dié van die wêreld nie. Ons wil God eer deur ons hart, ons wil, ons gedagtes, ons houding teenoor die wêreld meer te laat lyk soos God se hart, God se wil, God se gedagtes, en God se houding teenoor die wêreld.

Om oor te gesels:

  • Wat is God se hart, Sy wil, Sy gedagtes, Sy houding teenoor die wêreld? Wat sien jy in die Woord? Wat weet jy in jou hart?
  • Wat is God se hart, Sy wil, Sy gedagtes, Sy houding teenoor jou? As God nou vir jou ‘n liefdes brief kon skryf, wat sou dit vir jou sê?
  • Hoe moet jou hart, wil, gedagtes en houding aangepas word om meer soos God sin te lyk en Hom te reflekteer? Wees spesifiek en vra vir God om dit te verander.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie vir nog ‘n dag van lewe.
Ek vra vandag vir ‘n hartsverandering. Ek vra vir ‘n wilsverandering. Ek vra vir ‘n gedagte verandering. Ek vra vir ‘n houding verandering.
Ek ly aan ‘n hardheid wat nie hoort by iemand wat U verteenwoordig nie. Asseblief verander my Here. Slegs U kan dit doen.
Here gee asb vir my ‘n nederige hart, ‘n genade-gee wil, nie-oordelende gedagtes, Jesus-volgende houding.
Here leer my om U meer te vertrou en myself minder.
Here leer my om te verstaan dat slegs U alleen moet heers in my lewe.
Here, my eie ywer en probeerslae gaan elke keer faal. Slegs U kan hierdie veranderinge in my bewerkstellig as ek bereid is om U toe te laat. Here help my om oop te wees vir die aanpassings wat U wil bring.
Here, dit is vir my so moeilik om hierdie versoek te maak. Maak met my soos U wil. En help my om nie in U pad te staan nie. Dankie Here dat ek dit kan vra en U daarmee vertrou.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram