Maandag 1 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Om oor te gesels:
Jesaja vertel in Jesaja 6 dat hy die Here gesien het en terwyl God op Sy troon was, het engele (serafs) heeltyd uitgeroep:
Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige!
Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.
Dit was vir hom so oorweldigend dat hy gevoel het dat hy nie voor God kan verskyn nie, maar dan word hy aangeraak en hoor hy dat sy oortredinge vergewe en sy sonde versoen is. Die Here roep Jesaja en stuur hom om Sy boodskap te gaan verkondig. Jesaja se lewe verander in die heilige teenwoordigheid van God.

Ons is ook partykeer bang om na God te gaan omdat ons bang is vir Sy heiligheid. Maar God se heiligheid bring ons juis nader aan Hom. Hy vergewe ons en staan in spesiale verhouding met ons.

Wanneer ons die Onse Vader bid, dat God se Naam geheilig moet word, vra ons dat ons God se heiligheid en nabyheid in ons alledaagse lewe sal ervaar.

Die Message vertaal Matteus 6:9 so: “Reveal who you are!” Dit vra dat God hom aan ons sal openbaar en dat ons meer van Sy se heiligheid sal ervaar en dat ons Hom sal leer ken as die Goeie Vader.

  • Wat ervaar jy as jy aan God se heiligheid dink?
  • Weet dat God se heiligheid jou eerder nader wil trek as wegstoot.

Gebed
Here, ek kom bid vandag en vra dat U Naam in my lewe geheilig sal word. Mag ek iets van U heiligheid ervaar en verstaan. Mag U hemelse heiligheid hier op aarde sigbaar word. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram