Maandag 10 April 2023

Johannes 20:1-2
“Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander dissipel toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle: “Hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle Hom nou begrawe het nie.””

Om oor te gesels en te dink
Ons het hierdie naweek die hoogtepunt van ons Christelike kalender gevier, naamlik die kruisiging en opstanding van Jesus. Hierdie gebeure het die hele wêreld verander, veral as ons terugkyk.
Johannes vertel vir ons dat Maria Magdalena aanvanklik nie besef het wat aangaan nie. Sy is bedroef, in die nag, na Jesus se graf toe, amper soos ‘n Nikodemus (Joh 3). Sy wil iets gaan doen, maar weet ook nie regtig wat nie.
Hierdie Maria Magdalena het ‘n besonderse band met Jesus gehad. Jesus het haar vroeër van bose magte genees, waarna sy Hom begin volg het. Sy en ander vroue het Hom en die twaalf dissipels versorg (Luk 8:2-3). Dit was nie Maria, Jesus se ma, nie.
Maria Magdalena kom by die graf en ontsteld sien sy die graf is oop, teen alle verwagting. Sy skrik en gaan roep vir Petrus en Johannes. ‘n Wonderwerk is besig om voor haar af te speel, maar sy besef dit nog nie. Sy was te geskok gewees.
Ons besef ook nie altyd wat besig is om ons te gebeur nie. Maria het nie weggeskram van haar emosies nie. Sy het hulp gaan soek, al het sy nie verstaan wat aangaan nie. Dit was amper ongeloof. Laat ons by Maria leer om eerlik rou met ons emosies om te gaan.

Gebed
Here, ek is self verwonderd oor die wonder van die oop graf. Ek weet nie altyd wat om te dink nie, maar ek bring vir U my emosies en ongeloof na U toe. Mag ek die wonder van U Opstanding opnuut ervaar. Amen.


Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram