Maandag 11 April 2022

Stilstaan oomblikke – Op pad na die kruis
Teksvers:
Simon Petrus vra toe vir Hom: “Here, waarheen gaan U?” Jesus het hom geantwoord: “Waarheen Ek gaan, kan jy My nie nou volg nie, maar later sal jy My volg.”Toe sê Petrus vir Hom: “Here, hoekom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê.” (Johannes 13:36-37)

Identifiseer:
Jesus sê vir Petrus dat hy Hom sal verloën, pas nadat Jesus sy dissipels se voete gewas het. Maar Petrus ontken dit. Hy is bereid om te veg vir Jesus en sy lewe te gee. Dit is amper of Petrus te maklik praat. Kan jy hiermee identifiseer?

Oriënteer:
Ons is ook baie keer soos Petrus. Ons verloën Jesus dalk nie direk nie, maar dit gebeur as ons kies om eerder onsself en ons eie dinge bo Jesus te kies. As ons woorde en dade nie ooreenstem nie. Ons dink dat niemand sal weet nie. Ons integriteit is op die spel. Ander mense sien nie Jesus se liefde in ons raak nie.

Bely:
Ons bely partymaal aan die een kant soos Petrus dat Jesus die Here is, en aan die anderkant verloën ons Hom met wat ons doen en sê. Ons bely dat ons wysheid nodig het om die regte keuses te maak en Jesus getrou te volg. Ons bely dat dit elke dag ‘n keuse is om agter Jesus aan te stap.

Bid:
Here, ek wil U volg. Vergewe my as ek eerder aan myself dink. Help my om elke dag aan U getrou te bly. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram