Maandag 12 Junie 2023

Filippense 1:9-11
Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

Om oor te gesels en te dink
Liefde is ‘n woord wat kinders van kleins af ken ‘Ek is lief vir jou’. DIt is ‘n gevoel vir iets of iemand. Maar liefde is definitief ook dade. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi dat hy bid vir hulle en dat hy spesifiek bid dat hulle liefde (dade) sal toeneem. Dat hierdie liefde (dade) met ‘insig’ of te wel begrip en fyn aanvoeling sal toe neem. Hy wil hulle oortuig dat hulle die daad van liefde moet begin inoefen, sodat dit deel van hulle lewe word. Hoe oefen jy liefde in? Teenoor wie? En teenoor wie nie? Mag jy vandag bewus word van jou dade as liefde en met insig en fyn aanvoeling daaroor dink.

Gebed
Here, dankie vir U grootste daad van liefde. Gebruik my vandag om ook liefde teenoor ander te betoon en in te oefen. Help my om bewus te raak waar ek liefde leef en waar nie.  Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram