Maandag 14 Mei 2023

Eksodus 34:5-6
“Die Here het in ‘n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die Naam “die Here” uitgeroep. Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: “Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.”

Om oor te gesels en te dink
Vandag se teks herinner ons wie die God is wat ons aanbid. Ons moet God aanbid vir wie Hy is en nie net wat Hy vir ons doen nie.
Soos Hy vir Moses gesê het, herinner Hy ons dat Hy die Here is wat by ons is. Die Boodskap vertaal dit treffend: “Ek is die Here. Ek is die God wat mense help. Ek is jammer vir mense en geduldig met hulle. Ek bly altyd getrou. Jy kan op My reken.
Dit is wie God is. Jy kan Hom met jou lewe vertrou.

  • Watter eienskap van God spreek jou vandag aan?
  • Waarvoor wil jy vir God dankie sê vir wie Hy is?

Gebed
Here, dankie dat U altyd daar is. Dankie dat U liefde en trou altyd genoeg is. Dankie dat U genade vandag vir my genoeg is. Amen.


Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram