Maandag 16 Augustus

Psalm 42:2-12

2Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. 3 Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? 4Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my: “En waar is jou God nou?” 5As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan
hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor ‘n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang – ‘n skare wat feesvier. 6Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God!
Ja, ek sal weer vir Hom ‘n loflied sing. Hy is my helper 7en my God! Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af 8waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. 9Tog sal die Here weer op ‘n dag sy trou laat blyk en sal ek selfs in die nag ‘n lied vir Hom sing, ń gebed tot die God van my lewe. 10Ek wil vir God sê: “My Rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand?” 11Dit sny deur my hele wese as my teëstanders my spot en dag na dag vir my sê: “En waar is jou God nou?” 12Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God!
Ja, ek sal weer vir Hom ‘n loflied sing. Hy is my helper en my God!

Om oor te gesels of te dink:
Vreugde in ‘n tyd van verlies ontken nie verlies, rou of hartseer nie. Hierdie Psalmdigter deel sy verlange, trane, frustrasie en hoop in God. Wanneer laas het jy jou verlange, trane en frustrasie met God gedeel?

  • Waaroor is jy hartseer, bekommerd of gefrustreerd?
  • Wat is jou verwagting vir die week?
  • Waarna smag jy vir hierdie week?

Deel hierdie met God. Jy mag, nes dié Psalmdigter.

Gebed
Soos ‘n wildsbok wat smag na water
smag my siel na U, o Heer
U alleen is my hartsverlange
en ek bring aan U die eer
U alleen is my bron van krag
in U teenwoordigheid wil ek wag.

Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram