Maandag, 17 Mei

Wat doen die Gees in ons jongmense?

Handelinge 2:14-21
Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee: bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Om oor te gesels of te dink:

  • Jongmense het ‘n diep behoefte om te behoort. Voel jy asof jy êrens behoort? Hoe sou ‘n plek waar jy behoort lyk? Hoe sou jy optree om ander te laat voel hulle behoort?
  • Ons glo soms jongmense kan nie ‘n verskil maak nie want is te jonk. Het iemand al ooit geglo jy kan nie iets doen nie want jy is te jonk, te oud, te kort, te lank, te vroulik, te manlik, te slim, te dom, te… Hoe kan jy help om ander in hulleself te glo en hulle te laat leef soos God hulle geskep het om te leef?
  • Kinders glo soms so maklik sonder om te twyfel. Hulle is vreugdevol vreesloos in die manier waarop hulle Jesus dien. Die Gees kan sulke jongmense maklik gebruik om te doen wat Hy vra. Dien jy die Here op hierdie manier? Kan jy Jesus so volg? Kan jy vreugdevol vreesloos volg sonder om te twyfel? Wat hou terug?
  • Wat wil jy vandag vir die Gees vra? Wat wil die Gees in jou doen?

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek wil hê wat U wil hê, Here.
Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.
Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.
Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.
Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.
Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.
Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.
Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.
Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram