Maandag 2 Oktober 2023

Genesis 1:3-4
Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig. God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.

Om oor te gesels en te dink
Ons sien in Genesis 1 dat God skep en dat dit goed is. Die Hebreeuse woord vir “goed” is “tov” en kom meer as 700 keer in die Bybel voor. God skep wat goed is. Ons mis soms om die goedheid van God raak te sien. Ons mis die verwondering om God se skepping raak te sien. Wanneer ons besef dat wat God skep goed is, kan ons op die goeie fokus.
Dit vra van ons ’n keuse om eerder op die mooi en goeie te fokus, as op die negatiewe. Om dankbaar te leef, beteken ook dat in verwondering sal leef. Dankbaarheid is verwondering en verwondering is dankbaarheid.

  • Sien ek en jy nog nie mooi om ons raak?
  • Waarmee vul ons ons gedagtes?
  • Raak vir ’n oomblik stil en sien iets moois raak. Vra die Here om jou bewus te maak van die mooi en goed vandag.

Gebed
Here God, wat U geskep het is goed. Ek wil vandag die goeie raak sien. Help my om in verwondering te leef. Ek wil U vandag in die goeie raak sien. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram