Maandag 20 Maart 2023

Psalm 62
2Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding. 3Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. 4Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak, ’n man wat reeds is soos ’n muur wat wil omval, ’n klipmuur wat omgestoot word? 5Hulle probeer my uitwerk; hulle skep behae in leuens; met die mond seën hulle, in die hart vervloek hulle. Sela 6Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. 7Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. 8God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. 9Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons ’n toevlug. Sela 10Mense is verganklik, mense is niks: op ’n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. 11Moenie op geweld vertrou nie; roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. 12Een ding het ek God hoor sê, nee, twee: dat net God mag het 13en ’n mens net op U, Here, kan vertrou, en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste.

rou VRAE:

  • Die Psalm skrywer beweeg tussen gedagtes van vertroue op God en bekommernis.
  • Wat is die bewegings van jou hart vandag?
  • Word jou hart meer gedryf na gevoelens van vertroue in die Here? Of meer gedryf na gevoelens van swaarkry en onsekerheid?

rou OEFENING:

  • Kyk na die beeldhouwerk “Melancholy” van Albert Gyorgy (https://www.alamy.com/stock-photo/albert-gyorgy.html)
  • Hoe laat hierdie beeld jou voel? Wat sê dit van rou?
  • Hoe beskryf dit wat jy tans beleef?

rou GEBED:
Inasem: O my siel, vind rus.
Uitasem: My siel vind rus in God.
Inasem: O my siel, vind rus.
Uitasem: My hoop kom van God.
(Herhaal totdat jy vrede beleef.)
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram