Maandag 21 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Maandag 21 September

Openbaring 3:14-16

[14] Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea: So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles geskep het: [15] Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was! [16] Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg.

Om oor na te dink

  • Ons soek na vrede en ‘n herstel na eerlike norme en waardes in ons land.
  • Al hoe hierdie wyse van bestaan moontlik is, is as ons bid dat God sy beheer oor ons land, leiers, gelowiges en individue sal opneem.
  • Met ander woorde bid dat God se “koninkryk” – daar waar Hy beheer as koning – sal kom.
  • God se koninkryk is nie n wederkoms droom nie, nee dit kan nou al kom waar ons as individue, geloofsgemeenskap en wêreld dit soek en Hom met oop arms ontvang as ons koning.

Om voor te bid

  • Bid dat God die louheid in jou eie lewe sal wegneem en jou warm sal maak vir God.
  • Bid dat God ons geloofsgemeenskap se afgestomptheid, vir wat God se wil is, sal wegneem en dat ons God se waardes sal uitdra oral waar ons leef.
  • Vra dat God mense sal stuur om ons land weer op te roep, om te kies vir God en sy waardes, en nie maar lou verlam aan te ploeter omdat dit maklik is en ons niemand te na wil kom nie.
  • Kom Here.. Laat u koninkryk kom in my lewe en oral waar ek n voetspoor laat

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram