Maandag, 22 Februarie

Here, leer ons bid

Matteus 7:7-12
“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
9“Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, 10of ‘n slang as hy vis vra? 11As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?
12“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.

Om oor te gesels:

  • Hoe lyk jou ervaring en verhouding met ‘n pa figuur? Hoe beïnvloed jou ervaring jou verstaan van God as Vader?
  • Het jy vrymoedigheid om God die Vader te vra vir enige iets? Waarom of waarom nie?
  • Glo jy God die Vader is goed, en lief vir jou en aan jou kant?

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=-ak0OoFBw3c

Gebed:
God, my hemelse Vader, ek aanbid U, en ek beskou myself as niks voor U Goddelike Majesteit nie. U alleen is Lewe, Waarheid en Goedheid. Hulpeloos en onwaardig soos ek is, eer ek U, ek loof U, ek dank U, en ek het U lief.
Ek wil U dien, U behaag, U gehoorsaam en U altyd liefhê. Ek wil ook my naaste liefhê en dien uit my liefde vir U. Hemelse Vader, dankie dat U my U kind gemaak het. Met kinderlike vertroue vra ek U vir hierdie spesiale guns vir die volgende:
(Deel jou hart met die Vader)
Ek vra dat U wil kan geskied. Gee my wat U weet die beste vir my siel is, en vir die siele van diegene vir wie ek bid.
Gee my U Heilige Gees om my te verlig, my die regte pad te wys en my te lei in die weg van U wil en heiligheid. Dankie dat ek U kind mag wees.
Amen

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram