Maandag 27 Desember

Johannes 20:1-8
1Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. 2Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander dissipel toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle: “Hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle Hom nou begrawe het nie.” 3Petrus en die ander dissipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. 4Die twee het saam begin hardloop, maar die ander dissipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. 5Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. 6Ná hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, 7ook die doek wat om Jesus se kop was. Dié doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. 8Daarna het die ander dissipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo.

Om oor te gesels of te dink:

  • Ons kan so maklik in die versoeking wees om die Kersseisoen se gevoel nog ‘n wyle langer te wil vasklou. Die gevoel van verwondering, feestelikheid, vrede, kuiers, geskenke, familie en rus. Tog is dit nie die hoogtepunt van ons gelowige Kerkjaar nie. Kersfees kan nooit die gebeure van Paasnaweek oorskadu nie. Sit nou reeds en dink hoe jy Paastyd kan beplan, om dieselfde gevoel wat jy nou koester van Kersfees, te kan vier. Deel met die Here waarom dit makliker is om dit reg te kry met Kersfees. Vra vir die Here hoe jy balans kan inbring.
  • Maria Magdalena het nie vir Jesus gevind waar sy gedink het Hy gaan wees nie. Eers nie in die graf nie. En toe nie by die mense wat sy mee saamgedien het nie. Om Jesus te vind moet jy na Hom self gaan. Hoe lyk jou verhouding met Jesus tans? Kon jy genoeg tyd saam met Hom spandeer in die Kersseisoen? Hoe sal jy graag tyd saam met Hom wil spandeer van nou tot Paastyd? Hoe sal jy die Lydenstyd en Paastyd saam met Hom wil spandeer?
  • Praat saam met jou gesin oor hulle behoeftes en moontlike tradisies wat julle kan begin met die oog op julle Paasseisoen. Dit is ‘n kosbare tyd. Hoe kan julle dit na waarde vier, sodat dit nie deur Kersfees oorskadu word nie.

Gebed:
Here ek wil U prys vir U grootheid
Here ek wil U prys omdat U, U seun vir ons gestuur het
Here, ek wil U prys dat U seun vir my kom sterf het
Here, ek wil U prys dat ek daagliks in verhouding met U kan staan
Here, ek wil U prys dat ek in U teenwoordigheid kan leef
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram