Maandag 28 Desember

Psalm 62
6 Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. 7 Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. 8 God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. (Psalm 62:6-8)

Om oor te gesels:
Ons gaan hierdie week stilstaan by rus. Wat beteken dit om in die Here te rus. Jy mag dalk nou met vakansie wees of jy kan werk en uit sien na rus. Jy kan egter in die Here rus as jy werk of as jy met vakansie is. Dit gaan oor ’n ingesteldheid.

  • Het jy behoefte om te rus in die Here?
  • Wat sal jy vir die Here wil sê as jy by Hom kom rustig word? Dink na oor hierdie teks terwyl jy met die Here praat.
  • Maak vandag iewers tyd om weer hierdie teks te lees en by die Here tyd te spandeer en te rus. Probeer om vers 6 te memoriseer.

Gebed
Here, ek wil vandag by U kom rus. Ek raak so besig dat ek vergeet om net tyd saam met U te spandeer en in U liefde te rus. Help my om vandag weer by U rus te vind, want ek weet ek kan U vertrou. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram