Maandag 28 Februarie

1 Petrus 5:6-7 (Die Boodskap)

Plaas julle hele lewe in die hand van God, in totale afhanklikheid van Hom. Wanneer die tyd daar is, sal Hy julle ’n ereplek by Hom gee. Neem al die dinge waaroor julle julle bekommer of wat julle omkrap na God toe, want Hy self is die Een wat vir julle sorg.

Wat moet ons doen as ons angstig is? Petrus sê ons moet ons lewens in God se hand plaas, en dit doen in totale afhanklikheid van Hom. Dit vra dat ons nederig voor God sal wees.
Die hand van God is ’n simbool in die Ou Testament wat altyd verwys na God se mag en Sy redding, veral wanneer daar na die Eksodus verwys word (Eks 3:19; 13:3, 9, 14, 16; Deut 3:24; 4:34). Die werkwoord wat hier vertaal is as “totale afhanklikheid” is ’n passiewe opdrag in Grieks, dit beteken dit is iets wat met jou gebeur, of wat jy aan jouself laat doen. Wanneer ons ons lewens in God se hand plaas, gee ons onsself totaal aan Hom, en aanvaar ons dat Hy die volgorde van gebeure in ons lewens beheer en vooruitsien. Nederig lê ons ons angs by Hom neer.

Waarom sal ons dit doen? Want ons hou vas aan die belofte dat Hy vir ons ’n ereplek by Hom sal gee. Hy bepaal uiteraard die tyd hiervoor, maar ons kan verseker weet dat wanneer alles hier en nou verby is wag daar ’n ereplek vir ons, ongeag van die uitdagings wat ons huidige omstandighede ons bied.

Om oor te gesels of dink:

  • Wat moet jy vandag in God se almagtige en reddende hand plaas?
  • Het jy al voorheen jou sorge en angstigheid in God se hand geplaas? Wat het jy daarna ervaar?
  • Watter ander teksgedeeltes beskryf die nederige posisie van ’n volgeling van Jesus?

Gebed
Here, vandag plaas ek… in U hand. Ek weet vanuit ervaring en die verlede dat U is die Een wat sorg. Dankie daarvoor! Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram