Maandag 31 Januarie

Jeremia 1:4-10 Fokusteks vers 4
4Die woord van die Here het tot my gekom:

Om oor te gesels of te dink:

  • Die Woord van die Here is magtig. God spreek met Woord en daar word geskep uit niks uit. Woord is kreatief. Wat is jou gunsteling gedeelte van dit wat God deur Woord geskep het? Wat is vir jou die belangrikste aspek van wat Woord op aarde kom doen het?
  • Die Woord van die Here kom na Jeremia. Dit is kragtig. Dit kom skep vir Jeremia kragtig ‘n doel vir sy lewenspad. Dit skep kreatief vir hom ‘n realiteit. Dit is ‘n tasbare ervaring wat Jeremia beleef. Daar is nie twyfel by Jeremia dat God met hom ‘n ontmoeting gehad het nie. Het jy al so ‘n belewenis gehad? Wat is jou ervaring van ‘n ontmoeting met die lewende Here?
  • Wat het God vir jou kom skep in jou hart? Hoe lyk jou roeping vir jou lewenspad? Beleef jy ‘n klein stemmetjie of ‘n hard stem wat jou aanmoedig tot dit waarvoor jy gemaak is? Deel jou hart met die Here. Vra dat die Here vir jou meer helderheid oor jou roeping sal gee.
  • Indien nodig. Vra dat God vir jou Geloofsfamilie vriende sal wys wat saam met jou kan bid en jou kan ondersteun in jou soeke na jou roeping.

Gebed:
Here God,
wanneer u Woord tot ons kom,
steek tog u hand uit om aan te raak:
ons ore
ons oë
ons harte
ons hande
ons monde.
Laat u Woord tog na ons toe kom.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram