Maandag 5 Junie 2023

Johannes 1:1-5, 14
In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. 14 Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Johannes begin sy evangelie met die boodskap dat God in Jesus onder ons kom woon het. Jesus, die Woord, was van die begin by God en self God. Hy het soos ‘n lig in die donker vir ons kom wys wie Hy is. Meer nog, Hy het letterlik Sy tent onder ons kom opslaan.
Dit is die vervulling van die belofte van die Ou Testament. Hy laat ons sy heerlikheid sien en ons kan Sy genade ervaar.

  • Maak dit rustig dat Jesus by jou kom woon het?
  • Kan jy sy heerlikheid en genade raak sien?
    God neem die inisiatief om na ons toe te kom. Uit Sy liefde vir jou, kom Hy na jou toe. Sê vir Hom dankie daarvoor.

Gebed
Jesus, U was nog altyd daar! Dankie dat U na ons toe gekom het om by ons te kom woon. Ek wil U heerlikheid raak sien en U genade beleef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram