Maandag 5 September 2022

Psalm 14:1 en Psalm 53:2
Die dwaas dink daar is geen God nie. Dwase mense vernietig alles; wat hulle doen, is ‘n gruwel vir die Here. Daar is nie een wat goed doen nie.

Om oor te gesels:

  • Hoe bepaal jy wat dwaas is? Hoe klasifiseer jy dwaasheid? Wat sou die wêreld antwoord? Wat is dwaasheid volgens die samelewing?
  • Die Psalmdigter sê hier, dwaasheid is om te dink dat God nie bestaan nie. Dit is ‘n innerlike gedagte wat ook vrug wys in dwase mense se lewens. Die Psalms sê ook dat daar niemand is wat goed doen nie. Almal is dwaas.
  • Hoe laat hierdie gedagte jou voel? Was daar al ‘n keer wat jy getwyfel het of God bestaan? Het jy al moed verloor? Het jy al heroorweeg of dit goed is om die Here te dien? Deel jou ervarings met die Here.
    -Hou moed. Twyfel is nie die antoniem vir geloof nie. Ongeloof is. Twyfel beteken dat jy met God in gesprek kan gaan. Dit is tot ‘n mate ‘n bevestiging dat jy glo. Hou aan om die Here te soek, en Hy sal vir jou dit gee.

Gebed:
Here, vandag kom ek in nederigheid en erken dat ek al so swaar gekry het dat ek gewonder het of U werklik bestaan. Ek bely dit. Maar ek erken ook dat my wonder, my terug gelei het na U toe. U het my daar ontmoet. Dankie dat ek in my dwase oomblik, weer U wysheid kon vind.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram