Maandag 7 Augustus 2023

Filippense 4:8
“Laastens, liewe gelowiges:
alles wat waar is,
alles wat eerbaar is en wat respek verdien,
alles wat reg is voor God,
alles wat rein en opreg is,
alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul,
alles wat lof en erkenning verdien,
ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak,
en enigiets wat prysenswaardig is – dink asseblief daaraan.

Om oor te gesels en te dink
Ons denke bepaal hoe ons lewe en Paulus stel vir ons ‘n denkprogram, soos ‘n oefenprogram, voor. Hy moedig ons aan om te dink soos God wil hê ons moet dink. Ons moet dit bewustelik oefen om te fokus wat God wil hê ons op moet fokus. Ons moet dit elke dag inoefen. Ons moet dink aan alles wat waar is.
Waarheid is relasioneel. Waarheid is God. Wanneer ons op waarheid fokus, fokus ons op God. Ons kan dink soos Jesus. 1 Korintiërs 2:14 herinner Paulus ons: “Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus.

  • Fokus vandag op die waarheid.
  • Fokus op Jesus wat in verhouding met ons staan om vir ons die Waarheid te wys.
  • Laat God jou denke vandag vernuwe.

Gebed
Jesus, ek wil dink soos U dink. Ek wil op U as Waarheid fokus. Help met my om alles wat waar is te dink en te doen. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram