Maandag 8 Mei 2023

Matteus 28:1-8
Na die sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar ‘n geweldige aardbewing. ‘n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy dissipels: ‘Hy is uit die dood opgewek, en Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien.’ Dit is wat ek vir julle moes sê.” Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die dissipels te vertel.

Om oor te gesels en te dink
Die evangelie is nie altyd maklik om te glo nie. Die vroue gaan na Jesus se graf toe en skielik vind daar ‘n aardbewing plaas en ‘n engel verskyn by die graf. Hy rol die klip weg en sê vir die vroue om nie bang te wees nie. Dit is nie wat hulle verwag het nie. Hulle is oorval deur angs en onsekerheid, maar die engel stel hulle gerus. Hy weet dat hulle Jesus soek, maar Hy is nie daar nie, want Hy is uit die dood opgewek. Hy lewe en hulle sal Hom later sien.
Nadat hulle hierdie boodskap ontvang het, is hulle bang, maar baie bly daar weg om die nuus met die dissipels te gaan deel. Hulle het nog nie heeltemal geweet wat hulle daarvan moet glo en dink nie, maar hulle het geweet dat die Here leef en dit het alles verander.
Ons vind dit ook soms moeilik om te glo, maar ons kan weet dat Jesus leef en ons lewens kom verander het. Ons is nie alleen nie en ons hoef nie bang te wees nie.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U leef en opgestaan het. Help my wanneer ek sukkel om te glo. Help my om nie bang te wees nie. Ek vertrou U. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram