Saterdag 10 April

Johannes 20:26-31

27 Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” 28 En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” 29 Toe sê Jesus vir hom: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.”

Om oor te gesels
Jesus verskyn agt dae later weer aan die dissipels waar Tomas ook is. Jesus het begrip vir Tomas en nooi hom om aan Hom te vat. Die Boodskap vertaal dit: “Moenie twyfel dat dit regtig Ek is nie. Aanvaar dit! Oorweldig sê Tomas: ‘My Here en my God!’

Tomas het sy twyfel na Jesus toe gebring en Jesus het met geduld hom ontmoet waar hy was. Dit het hom tot die keuse en belydenis gebring dat Jesus sy Here en God is. Ons word ook uitgenooi soos Tomas om ons twyfel vir Jesus te bring. Twyfel is die skadukant van ons geloof wat ons na God se lig toe bring. Tomas het verdieping beleef en Jesus bly volg.

  • Ons twyfel en vrae help ons om te groei in ons geloof.
  • Kan jy vandag soos Tomas ook verklaar dat Jesus jou Here en jou God is?
  • Hierdie is ’n wesenlike deel van ons elkeen se geloofspad.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U altyd geduld met my het en na my toe kom. Ek bring my twyfel na U toe en verklaar dat U my Here en my God is. Amen.

Geloofstwyfel is maar net geloof wat sukkel, geloof wat in die middel van die nag is en nie kan sien wat aangaan nie. Dit is ’n soort twyfel wat nie teenoor geloof staan nie, wat jou nie buite die lewe met God plaas nie, maar wat wesenlik deel van die geloofspad is. Coenie Burger

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram