Saterdag 12 Desember

Lukas 2:8-20 (Fokus vers Lukas 2:10-11)
_8Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. 9Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. 10Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. 11Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! 12En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.”
13Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:
14“Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”
15Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: “Kom ons gaan reguit Betlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het.”
16Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef, en die Kindjie wat in die krip lê. 17Toe hulle Hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is. 18Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. 19Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. 20Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is.

Om oor te gesels:

  • Hoe lyk blydskap en vreugde? Hoe voel blydskap en vreugde? Wat laat blydskap en vreugde jou doen?
  • Waarom het hierdie skaapwagters blydskap en vreugde beleef?
  • Voel jy steeds dieselfde vandag wanneer jy aan Jesus se koms dink?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=Nu018_9wF7k
Luister vandag na Kersfees liedere. Sit julle gunsteling Kersfees liedjies op. Indien julle nie self liedere het nie, gebruik die volgende:
https://www.youtube.com/watch?v=c60OdnFNbTg
https://www.youtube.com/watch?v=mAUjSLyW238
https://www.youtube.com/watch?v=hUMYsmRvIRA
https://www.youtube.com/watch?v=AdadBIqqyZg

Gebed:
Lord, make me an instrument of your peace
Where there is hatred let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.
O divine master grant that I may not so much seek to consoled as to console,
to be understood as to understand, to be loved as to love.
For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, And it is in dying that we are born to eternal life.
Amen (St Francis of Assisi)

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram