Saterdag 13 November

Job 1:8-22
_ 8Die Here vra toe vir die Satan: “En my dienaar Job, het jy hom raakgesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die kwaad.” 9Toe antwoord die Satan die Here: “Dit is nie sonder rede dat Job U dien nie! 10U beskerm hom dan, en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen, voorspoedig. Selfs sy vee teel vinnig aan. 11Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy U nie in u gesig vervloek nie.” 12Toe sê die Here vir die Satan: “Alles wat hy het, gee Ek in jou mag oor. Net aan hom self mag jy nie raak nie.” Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. 13En eendag, toe Job se seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, 14kom ‘n boodskapper by Job met die nuus: “Die osse was aan die ploeg, en die donkies het langsaan gewei. 15Toe oorval mense uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die slawe dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel.” 16Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus: “Weerlig het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel.” 17Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus: “Drie groepe Galdeërs het die kamele geroof en is daarmee weg nadat hulle die slawe doodgemaak het. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel.” 18Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus: “U seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. 19Meteens het daar ‘n sterk wind van die woestyn se kant af opgekom en die huis van al vier kante af op u kinders omgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel.” 20Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeer. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê: 21“Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here.” 22Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyt nie._

Om oor te gesels of te dink:

  • Ons gesels vandag oor die laaste ding wat in ons hand is. Dit is die omstandighede wat ons nie verwag het nie of nie gekies het nie. In die teksgedeelte kom satan en maak die opmerking dat Job slegs vir God dien omdat God hom seën. God is van mening dat Job opreg is in sy verhouding met God en dat Job getrou sal bly self al het hy nie alles wat God hom mee geseën het nie. Die satan neem dan alles weg. En Job bly getrou. Wanneer die lewe nie loop soos ons wou hê nie, sou ons kon vra waarom en God verwyt. Soms vind ek dat gelowiges dalk nie ‘n finansiële voorspoed teologie vashou nie, maar wel ‘n welvaart voorspoed teologie. As dinge verkeerd gaan vra mense dadelik: “Wat het ek verkeerd gedoen?” “”Straf God my?” Dit is nie God se hart nie. Hy is steeds by jou en Hy is steeds lief vir jou. Die vraag is wel of jy steeds vir God kan dankie sê al is jou omstandighede glad nie waarvoor jy gehoop het of beplan het nie?
  • Was jy al ooit in omstandighede wat glad nie was soos jy beplan het of gedink het dit gaan wees nie? Hoe het dit jou laat voel? Deel jou hart en gevoelens met die Here.
  • Wanneer jy in seer en swaar omstandighede is, is die laaste ding wat jy wil doen, dankie sê vir die Here. Maar is daar dalk enige iets in hierdie oomblikke wat jy by God leer en ontdek waarvoor jy tog dankie kan sê? Wat het hierdie omstandighede jou ryker gemaak? Deel jou hart met die Here.
  • Besef dat daar dalk mense om jou is in omstandighede wat hulle nie gekies het of oor gedroom het nie. Hoe kan jy vir hulle vandag liefde bewys?

Gebed:
God gee my die kalmte van gemoed
om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie;
moed om die dinge te verander wat ek kan;
en wysheid om die verskil te ken.

Help my om net een dag op ‘n slag te lewe;
om een oomblik op ‘n slag te geniet;
om te aanvaar dat swaarkry deel is van die pad na vrede;
om soos Jesus, hierdie sondige wêreld te neem soos dit is, nie soos ek dit wil hê nie;
om te vertrou dat U alles sal regmaak
as ek my aan U Wil oorgee;
en dat ek redelik gelukkig kan wees in hierdie lewe
en uiters gelukkig met U kan wees vir ewig in die volgende.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram