Saterdag 15 April 2023

Johannes 20:26-29
26Ag dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: “Vrede vir julle!” 27Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” 28En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” 29Toe sê Jesus vir hom: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.

Om oor te gesels en te dink
Jesus verskyn later weer aan Sy dissipels en groet hulle weer met die vredesgroet. Jesus het Tomas nie afgeskryf of verwerp omdat hy vrae gehad of getwyfel het nie. Hy roep hom nader om aan Hom te vat en self te ervaar dat dit werklik Jesus is.
Toe Tomas dit doen, kon hy nie anders as om sy geloof in Jesus te bely met die kragtigste woorde: “My Here en my God!”
Jesus sien sy geloof raak en moedig ander aan om te glo, selfs as hulle nie altyd sien nie.
Soos Tomas kan ons ook hierdie kragtige getuienis nasê: “My Here en my God!” Weet dat Jesus jou ontmoet waar jy is en saam met jou die pad stap.

Gebed
Here Jesus, ek kom bely vandag weer dat U my Here en my God is. Mag ek vandag hierdie getuienis vir mense om my wys met wat ek doen. Amen.


Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram