Saterdag 18 November 2023

Filippense 3:6-8 (Die Boodskap)

6 In daardie tyd was ek so ernstig oor my Joodse godsdiens dat ek al wat Christen was, ywerig vervolg het. Ja-nee, volgens die Joodse wet het ek nie ’n voet verkeerd gesit nie. 7 Al dié dinge was eers vir my ook baie belangrik. Maar Christus het my oë laat oopgaan. Dit het glad geen waarde meer vir my nie. Ek het besef hoe dit ’n mens se aandag kan aftrek van wat regtig belangrik is, en dit is dat ek Christus Jesus as my Here leer ken het. 8 Dit het my laat besef dat al hierdie ander dinge eintlik niks in vergelyking daarmee is nie. Vandat my pad Jesus s’n gekruis het, het die hele manier waarop ek na dinge kyk, verander. Al daardie dinge wat eers vir my so belangrik was, is nou vir my minder as niks werd, want Jesus het vir my alles geword. Hy is nou vir my belangriker as alle ander dinge tesame. Daarom het ek alles gelos vir Hom. Wanneer God na my kyk, moet Hy sien dat ek in ’n intieme verhouding met Jesus staan. Jesus het mos my saak met God reggemaak.

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, verander alles vir ons!

Ons het die hele week na Paulus se bekeringsverhaal gekyk. In vandag se teksgedeelte vertel Paulus aan die Filippense hoe hierdie ontmoeting met Jesus alles vir hom verander het.

Lees dit stadig deur. Dink daaroor. Bid daaroor. Luister aandagtig wat die Heilige Gees vir jou hierdeur sê.
Gaan kyk weer na sleutelvrae in die dagstukkies wat deur die week gestuur is.

Hier is ’n paar sinne wat jy gebruik om jou gebede te lei na die week se dagstukkies.
Jy hoef nie almal te bid nie, kies die wat met jou hart praat.

Here, ek het waarheid nodig, wys my asb wat die waarheid is.
Here, waarvoor moet my oë oopgaan?
Here, is ek besig om myself te verset teen U prikkels?
Here, dankie vir die goeie nuus!

“Christians are called to leave behind, in the tomb of Jesus Christ, all that belongs to the brokenness and incompleteness of the present world.” N.T. Wright

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram