Saterdag 19 Desember

Matteus 22:34-40

34Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35en een van hulle, ‘n wetgeleerde, het Hom met ‘n vraag probeer vastrek. 36“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?”

37Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38Dit is die grootste en die eerste gebod. 39En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Om oor te gesels:

– Wat staan vir jou uit van hierdie teksverse? Hoe sou jy vir iemand anders hierdie gebooie verduidelik sodat hulle kan verstaan wat belangrik is om te doen?

– Waarom sou Jesus sê ons moet ander liefhê soos onsself? Wat kom eerste? Wat beteken dit prakties? Hoe leef jy dit uit?

– Hoe kan ons God se naam groot maak deur die manier waarop ons vir mense lief is? Hoe gaan jy vandag vir mense lief wees? 

Prakties

Maak ‘n klompie harte as versierings vir julle Kersboom, etenstafel of leefarea. Terwyl julle die harte maak vertel vir mekaar van al die maniere waarop God vir julle lief is en julle dit kan beleef. Deel ook sommer met mekaar van al die maniere waarop julle vir mekaar wys julle is lief vir mekaar.

Gebed:

Here van my lewe,

Ek dank U vandag vir die voorreg om vir ander te kan intree. Ek was al so dikwels die ontvanger van ander se gebede dat ek besef hoe kosbaar dit is.

Eerstens vra ek dat U my skoonwas van enige sonde wat ek nog nie bely het nie, sodat my gebede vir ander nie verhinder word nie. Ek dank U dat ek deur U kosbare naam, broos na U toe kan kom en met selfvertroue kan bid en weet dat U my gebede sal aanhoor.

Ek bring almal in my gemeenskap, my stad en my geloofsfamilie na U toe. Begin asseblief by diegene wat U reeds volg en staan hulle by om ander ten goede te beinvloed. Laat hulle die sout en lig wees wat ander na U toe lei. Verdiep hulle liefde vir U en vir mense rondom hulle. Beskerm hulle teen skynheiligheid en versoekings wat U koninkryk skade kan berokken.

Rig leiers op wat U getrou sal volg ten koste van alles. Rig pa’s se harte  op hulle kinders en families se harte op U. Help hulle om ‘n voorbeeld van U te wees en maak hulle sterk in hul geloof. Versterk my eie familie en almal vir wie ek lief is, Here. Mag ons liefde vir U ons versterk om ander lief te hê, hulle te vergewe en ‘n verskil in die wêreld te maak.

Ek bid vir onderwysers, studente en vir almal in leiers posisies, plaaslik en regoor die wêreld. Rig hulle denke op U en omring hulle met goddelike raadgewers wat integriteit en regverdigheid voorop stel. Staan hulle by om U hoog te ag en U nie te ignoreer nie.

Stuur herlewing Here! Ek bid vir die verlorenes, die hartseer, die eensames, die siekes, die bedroefdes, en hulle wat gevange is, tussen fisiese en/of psigiese tronkmure.

Stuur asseblief U troos, U vrede en U kalmerende teenwoordigheid aan diegene sonder hoop. Beskerm die weerloses, Here en hou hulle styf naby aan U hart.

Ek bid dat arbeiders regoor die wêreld U groot Naam sal uitdra. Here, my hart gaan uit na vervolgde Christene ook. Maak hulle dapper en laat hulle veilig voel in U goddelike beskerming. Ek bid dat U spoedige bekering sal bring onder diegene wat die onskuldiges vervolg.

Bind die mag van satan en versterk gelowiges wêreldwyd. Daar is so baie behoeftes, Jesus, maar U is genoeg vir elke behoefte. U naam is Almagtig en U krag is groot!

So dit is U naam waarin ek bid en glo.

Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram