Saterdag 19 Februarie

Lukas 18:9-14
Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel: “Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was ‘n Fariseër en die ander een ‘n tollenaar. Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: ‘O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week en ek gee ‘n tiende van my hele inkomste.’
“Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: ‘O God, wees my, sondaar, genadig.’
“Ek sê vir julle: Hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word; en hy wat nederig is, sal verhoog word.”

Om oor te gesels en dink:
Jesus vertel nog ’n gelykenis vir die mense om te wys dat gebed nie iets is waarmee ons God en mense kan beïndruk nie. Die Fariseër het sy gebed misbruik om op homself te fokus en sodat ander mense kan hoor hoe goed hy is. Dit gebed het oor homself gegaan en nie oor God nie.
Die tollenaar aan die anderkant was diep onder die indruk dat hy God se genade nodig het en wou amper eers nader kom nie. Hy bid huiwerig om genade met die woorde: “O God, wees my, sondaar, genadig!”
God luister na eenvoudige gebed wat met die regte gesindheid gebid word. Ons moet telkens ons eie harte voor God toets. Ons moet nie hoogmoedig en eie geregtig wees om te dink dat God ons gebede moet beantwoord omdat ons dit verdien nie.
Laat ons soos die tollenaar nederig en afhanklik voor God verskyn as ons bid.

Gebed
Hemelse Vader, ek wil vandag soos die tollenaar ook kom bid: “O God, wees my, sondaar, genadig.” Dankie vir U genade wat elke dag genoeg is. Dankie dat ek tot U kan bid en weet U hoor. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram