Saterdag 2 September 2023

Romeine 12:13
Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges; lê julle toe op gasvryheid.

VRAE:

  • Paulus moedig gelowiges aan om gasvryheid aan ander te bewys. Deur gasvry te wees, bewys ons liefde en sorg aan ander gelowiges en vreemdelinge. Dit beteken dat ons met oop hande en harte die wêreld aanpak.
  • Gasvryheid is meer as net goeie etiket. Dit is ‘n uitdrukking van God se liefde en versorging. Paulus moedig gelowiges aan om hulle huise oop te stel vir ander en mense met nederigheid, liefde, vrede, sagmoedigheid en hoop ontvang. Mense moet kan voel asof hulle tuis gekom het, net so gelief is soos die inwoners vir mekaar is en dat hulle, hulleself in ons huise kan wees. Maar meer as dit moet mense ook so voel in ons teenwoordigheid. As mense, moet ons vrygewig wees met ons tyd, ons liefde, ons respek, ons gawes, ons menswees.
  • Waarom dink jy is dit belangrik om gasvry te leef? Waar in die Bybel sien jy hoe Jesus gasvry geleef het? Hoe inspireer dit jou om dieselfde te doen?
  • Hoe kan gasvryheid aan vreemdelinge, omgedraai word in geleenthede om die waarheid van Jesus met ander te deel?
  • Kan jy aan ‘n tyd dink waar iemand gasvry was teenoor jou? Hoe het dit impak gehad op jou? Wie in jou lewe kry dit reg om gasvry te wees met hulle menswees? Hoe het dit jou aangeraak?

Gebed:
Here, skenk aan ons die gewilligheid om ons harte en huise oop te stel aan ander. Here, help ons om U voorbeeld van gasvryheid uit te leef waar ons ook mag gaan. Here, mag ons optredes U liefde en vrede bewys aan elkeen met wie ons vandag in aanraking kom. Here, mag ons elke geleentheid vandag aangryp om gasvry teenoor ander te mag leef.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram