Saterdag 20 Februarie

Here, leer ons om te bid.
Matteus 6:9

“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;

Vader is ’n woord wat verhouding en intimiteit in ons gedagtes en harte aanwakker. Geheilig is ook ’n gewigtige woord, wat vra vir diep refleksie en onvoorwaardelike gehoorsaamheid.
Twee gelaaide woorde in dieselfde sin, wat albei vir ons iets van God leer.

Jesus wys vir ons dat ons op ’n baie intieme, persoonlike manier met God in verhouding kan wees; ons kan Hom “Pappa” noem. Die Hebreeuse/Aramese woord wat in die Bybel gebruik word, Abba, beteken Pappa.

Hierdie eerste sin van die Onse Vader leer ons ook dat ons Pappa se naam groot gemaak moet word, dat Hy anders is, en dat dit nodig is dat ons Hom met die nodige respek hanteer en te ag. Terwyl ons Hom diep en persoonlik ken, is ons ook baie bewus van hoe groot en sterk Hy is.

Ek het die foto van vandag gekies juis omdat ek dink dit iets van God se karakter uitbeeld, en ook omdat dit iets van ons persoonlike verwondering vir God uitbeeld.
Verbeel jou dat die seuntjie in die prentjie twee ervarings tegelykertyd het:

  • Hierdie is so lekker pappa, ek geniet dit so baie!
  • Wow, kyk net hoe sterk is my pappa, hy kan my so hoog in die lug hou en ek weet hy sal my nie laat val nie!

Dit is presies wie God is. Dit is hoe Jesus ons leer om in verhouding met Hom te wees; Hy is tegelykertyd ons pa, en ons koning.

  • Wanneer jy bid, beleef jy vir God op hierdie manier?
  • Hoe sal jy God se karakter beskryf, en hoe word dit in jou gebedslewe weerspieël?

“I pray because I can’t help myself. I pray because I’m helpless. I pray because the need flows out of me all the time – walking and sleeping. It does not change God, it changes me.” C.S. Lewis

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram