Saterdag 21 Mei 2022

Spreuke 31:27-28
Sy hou goeie toesig oor haar huishouding; lui is sy nie. 28Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar:

Om oor te gesels of te dink:

  • Die hele boek van Spreuke handel oor die beskrywing van wysheid. Wysheid is ‘n seldsame verskyning en ‘n belangrike eienskap vir iemand wat die Here dien. Wanneer die skrywer die boek afsluit in Hoofstuk 31 beskryf hy hoe wysheid prakties lyk in iemand se lewe. Hier gebruik hy die vrou om so ‘n persoon met wysheid te beskryf. Ons gaan daagliks stilstaan by verskeie elemente van hierdie persoon met wysheid.
  • ‘n Persoon met wysheid, is ook iemand wat toesig hou en leiding neem waar nodig is. By die huis, by die werk en by die Geloofsfamilie. Hulle sien die behoefte en dien soos nodig. En die wat daarby baat, prys hulle daarvoor en spreek hulle waardering uit daarvoor. Hierdie persoon hou toesig en lei, uit hulle gawes. Hulle weet wat hulle gesin nodig het, weet hoe om hulle gesin se behoeftes te antisipeer, weet hoe om die gesin nader aan die hart van die Here te lei. Hierdie persoon hou toesig en lei nie uit selfsug nie, maar uit nederige afhanklikheid van die Here.
  • Hou lyk jou toesig hou en leiding neem in jou lewe? Waarom doen jy wat jy doen? Prys ander jou vir jou rol? Bewonder ander jou vir jou rol? Waar het jy natuurlike gawes waar jy kan toesig hou en lei? Waar dink jy wil die Here jou gebruik om dit te doen?
  • Waar sien jy hierdie voorbeeld van toesig hou en leiding prakties in jou lewe? Hoe voel dit om so gelei te word? Wanneer laas het jy vir hierdie persoon jou waardering uitgespreek?

Gebed:
Here, dankie dat U vir ons die geleentheid skep om te kan vra vir wysheid. Here, ek vra dat U my sal vul met wysheid. Here, dankie vir elke voorbeeld van wysheid in my lewe.
Dankie vir elkeen wat toesig hou en lei. Here ek wil U naam prys vir wat hulle doen Ek bewonder hulle vir die manier waarop hulle dit doen. Help my om ook so te leef.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram