Saterdag 23 April 2022

Lukas 24:46-49
Verder sê Hy vir hulle: “So staan daar geskrywe: ‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’ Julle is getuies van hierdie dinge. En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.”

Om oor te gesels of dink:
Hierdie week het ons saam gereis in die dagstukkies oor die Emmausgangers. Ons het gereflekteer oor hoe hulle moes gevoel het om Jesus te sien, met hom te praat oor dit wat hulle twyfel en hoe hulle oë oopgegaan het. Hulle het die opgestane Here gesien. Hulle was getuies van sy opstanding. Hulle kon nie gou genoeg vir die ander dissipels gaan vertel nie – hulle het dieselfde nag teruggekeer na Jerusalem. In hieride teksverse word ons op ‘n wyse herinner dat ons ook getuies is en dat ons as getuies moet getuig van die bekering en vergewing van sondes vir al die nasies.

Neem ‘n oomblik van stilte
Hoe kan jy getuig wat Christus se kruisiging en opstanding beteken? Dat ons moet wegdraai (bekeer) van ons sondes en vergewe is. En hoe kan jou lewe getuig dat hierdie vergewging en nuwe lewe vir alle nasies is?

Gebed
Here, dankie dat U kruisdood en opsstanding nuwe lewe vir ons beteken. Vanoggend word ek herinner dat dit ‘n oproep vra om self te getuig van U genade en lewe vir alle mense. Help my om so te leef dat ander hierdie genade kan beleef. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram