Saterdag 24 Julie

God se genade is genoeg

2 Korintiërs 12:8-10
Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Om oor te gesels en dink:

  • Paulus deel sy worsteling met die Here, sy doring in die vlees. Hy sê dat hy gebid het dat dit weggeneem moet word, maar dat hy die antwoord van die Here ontvang het, dat Sy genade vir hom genoeg is. Dat God se krag juis tot volle werking kom as hy swak is.
  • Vir ons wat soms oorweldig voel met ons eie situasie of worsteling, kan hierdie teks ons ook bemoedig. Die Here se genade is ook vir jou genoeg. Ons hoef nie heeltyd in beheer te wees en sterk te wees nie. Juis wanneer ons oorgee vir die Here en ons swakheid erken, werk Hy in ons deur Sy Heilige Gees.
  • Wanneer ons besef dat ons swak is, veral ter wille van Christus, maak Hy ons sterk.

Waarmee worstel jy tans? Waarvoor het jy die Here se genade nodig? Wat sal jy graag vir die Here wil vra?
Hou vas aan die belofte dat die Here se genade ook vir jou vandag genoeg is.

Gebed
Here God, U is altyd goed en genadig. Soms raak dinge te veel en dan voel ek swak en oorweldig. Ek wil graag eerder sterk wees, maar dankie vir U Woord wat my herinner dat U genade vir my genoeg is. Juis wanneer ek swak is, is ek sterk. Mag ek opnuut U genade so beleef, dat ek my swakhede vir U gee en U daarmee vertrou.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram