Saterdag 24 Oktober

Matteus 5:1-12

11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”

Die laaste twee verse bou voort op vers 10. Die gedrag van mense teenoor gelowiges wat hier beskryf word is te verwagte van hulle Joodse teenstanders. Dit is duidelik dat dit wat oor die volgelinge van Jesus gesê word vals is. Hulle woorde oor Jesus se volgelinge word deur haat gemotiveer, en dit is bedoel om mense seer te maak. Jesus sê daar is ’n loon wat vir ons wag as ons hierdeur getrou kan bly aan Hom. Die woord loon word 10 keer gebruik in Matteus, baie meer as in die ander drie evangelies.

Waarom sal Jesus dit noem, en waarom beklemtoon Matteus dit? Want die vervolging van God se mense is nie nuut tot die geskiedenis van die Bybel nie. Matteus herinner sy lesers hieraan, deur te verwys na mense wat deur die geskiedenis namens God gepraat het (profete). Uiteraard wag dieselfde vervolging vir Jesus se volgelinge; so ook dieselfde loon vir hulle getrouheid!

Deur die Salingsprekinge maak Jesus ’n verklaring: ons is by ’n draaipunt! Die tyd het gekom dat mense wat desperaat afhanklik is van God se behoeftes bevredig sal word, ten spyte van hulle huidige omstandighede. Slegs as gevolg hiervan word hulle as geseënd beskryf, want God doen dit! Die Koninkryk van God bring ’n nuwe onverwagse vreugde na die volgelinge van Jesus. Hierdie Koninkryk sit volgelinge van Jesus op ’n nuwe roete na geregtigheid, vrede en reinheid.
Belangrik om te weet dat dit nie gebeur deur menslike doelwitte wat bereik word nie, maar deur God wat dit gee. Om geseënd te wees soos die Salingsprekinge beskryf is uiteraard ’n ervaring van God se genade!

Om oor te dink

  • Watter vers het deur die week die diepste met jou gewerk?
  • Hoe het jy hierdie week ervaar dat God jou diepste behoeftes bevredig het?
  • Waarvoor wil jy vir God dankie sê vandag?

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram