Saterdag 27 Februarie

Matteus 6:9-13

““So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.”

Om oor te gesels:
Ons dink nie baie aan “ons” nie. Die wêreld sê “myne, ek, niemand anders, alleen.” Nou nooi Jesus ons uit om te bid: Ons Vader. Hy maak ons deel van Hom, sodat ons nie alleen hoef te voel of wees nie. Veral wanneer ons nie soos ‘n “ons” voel nie, vind ons troos in hierdie “ons.” Omdat God “ons Vader” is, sorg Hy vir ons en moet ons, ons “ons” groter maak. Wie lê die Here op jou hart om deel van jou “ons” te maak?

Hoe het hierdie week se bid van die “Onse Vader” jou verander?
Ons bid baie keer om God te laat verander of dat God iets moet doen. Ons bly onwillig om iets te doen of te verander. Wat beteken dit dat ons verander wanneer ons bid en nie God nie?

Wanneer jy nou bid, vra God om jou te verander.

Gebed
Here, ek sukkel so om te bid. Ek dink so baie net aan myself en nie aan ander nie. Help my om ander meer in te sluit omdat U “ons” almal se Vader is.
Mag ek verander en meer soos U word.
Dankie dat U ons Vader is en bly.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram