Saterdag 27 November

Psalm 118:1-5 Die Boodskap
1Sê vir die Here baie dankie, want Hy is goed;
2ja, sy liefde sal nooit ophou nie.
3Al die Here se kinders moet sê: “Sy liefde sal nooit ophou nie.”
4Ja, almal wat Hom dien en aanbid, moet dit sê.
5Toe ek in die moeilikheid was, het ek ernstig tot die Here gebid.
Die Here het na my geluister. Hy het my gehelp.

Om oor te gesels en dink:
Daar is verskeie Psalms wat ons oproep om vir die Here dankie te sê. Soos ons die afgelope maand gesien het, vra dankbaarheid ’n keuse.
Dankbaarheid is nie net die grootste van alle deugde nie, maar die moeder van almal.
Dankbaarheid is waar alles begin. Uit dankbaarheid groei vergenoegdheid en tevredenheid.
God is die bron van ons dankbaarheid. Hy is goed vir ons en ons weet dat Sy liefde nooit sal ophou nie. Ons moet mekaar gedurig hieraan herinner.
Niemand is te groot om dankie te sê nie, maar party is te klein. (L Peter).
Laat ons nooit vergeet om by God te begin om vir Hom dankie te sê nie.
Hoe klink jou Dankiepsalm? Skryf dit neer. As riglyn, kan jy elke letter van jou van gebruik as die eerste letter van ‘n woord waarvoor jy kan dankie sê.

Gebed
Here God, dankie dat U God is en dat U goed is. Dankie dat U liefde nooit ophou nie. Ons erken dit en wil elke dag U dien deur ’n lewe van dankbaarheid te leef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram