Saterdag 28 Augustus

1 Petrus 4:10 (Die Boodskap)

10 God het aan elkeen van julle uitsonderlike talente gegee. Moenie dink dit is julle wat so goed is nie. Nee, dit is God wat eintlik so goed vir julle is. Daarom moet julle julle talente gebruik om ander te help. Soos iemand wat in ’n huis aangestel is om ander te bedien, moet julle in God se geestelike huis al die wonderlike gawes onder mekaar uitdeel wat Hy vir ons gegee het sonder dat ons dit eintlik verdien.

Petrus skryf dat elke gelowige ’n geestelike gawe het. Hierdie gawes vertel van God se genade, Hy gee dit sonder verdienste. Net soos vir Paulus, is dit vir Petrus belangrik dat gelowiges hierdie gawes van hulle gebruik.
Dit geld vir almal: Of jy goed is met administrasie, of jy ’n bemoediger is, of jou gawe gasvryheid is en of jy ’n leraar is, gebruik dit! Gebruik dit om mekaar daarmee te bedien en ander te help. Dit bou die Kerk op as ons almal ons gawes gebruik, en die Kerk moet opgebou word om getrou haar roeping te kan vervul.
Elkeen van ons het die Kerk nodig, en die Kerk het jou nodig. Spansport, familie, liggaam met baie dele; dit is wie ons is!

God is die gewer van al hierdie gawes, ons is as rentmeesters daarmee toevertrou. Ons het ’n groot verantwoordelikheid om hierdie gawes te gebruik.

Om oor te dink
Wat is jou geestelike gawe, en hoe kan dit die kerk dien en opbou?

“The church exists primarily for two closely correlated purposes: to worship God and to work for his kingdom in the world … The church also exists for a third purpose, which serves the other two: to encourage one another, to build one another up in faith, to pray with and for one another, to learn from one another and teach one another, and to set one another examples to follow, challenges to take up, and urgent tasks to perform. This is all part of what is known loosely as fellowship.” N.T. Wright

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram