Saterdag 3 Oktober

Romeine 12:2
Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat Hý wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is.

Om oor te gesels:

  • Hoe het jy jouself beskerm deur te word wat anders wil hê jy moet word? Wat het jy al opgeoffer of gegee om te wees wat ander wil hê?
  • Vertrou jy die Here meer as die wêreld om jou? Waarom is dit maklik of swaar?
  • Wie is jy werklik wanneer jy nie aanpas by die wêreld se verwagtinge nie? Waarom sou hierdie weergawe van jouself vir die Here aanneemlik wees?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=T5rqGjc7Y2k

Gebed:
Ek het teen U gesondig. Steeds ontvang U my met genade.
Ek was ongehoorsaam aan U stem. Tog ontvang U my steeds met oop arms.
Ek het my woorde sonder sorg gebruik, tog vergewe U my.
Ek het U ontken met my lewe, tog het U my lief.
Here, ek sal nooit verstaan hoe en waarom.
Here, ek kan nie U dood begryp nie.
Ek het nie U liefde verdien nie, en ek sal ook nooit nie.
Dankie vir U genade.
Ek wil u altyd dien. Dankie dat dit iets is, wat ek kan doen.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram