Saterdag 4 Maart 2023

2 Korintiërs 4:16-18
16Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. 17Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. 18Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

rou VRAE:

  • Paulus kyk anders na die wêreld. Hy kyk soos God kyk. Hy sien reeds die ewige in die teenwoordige. Hy beleef reeds God se koninkryk in die wêreld om hom. Hy sien reeds wie hyself is, as God se kunswerk. Omdat hy reeds volle prentjie kan sien, kan sien wie God hom skep om te wees, word hy nie moedeloos nie. Elke teleurstelling, terugslag is nie finaal nie. Hy weet God oorwin en God vind vreugde in hom. Dit gee hom die hoop om daagliks weer saam met die Here te begin.
  • In watter tyd leef jy die meeste? Verlede, hede of toekomstige tyd? Waarom?
  • Wat is die gawe en nadeel daarvan om te veel tyd daar te spandeer?
  • Waarheen voel jy, wil God jou aandag vandag getrek?

rou OEFENING:

  • Skryf ‘n brief van dankbaarheid aan die jy van die verlede. Bedank jouself vir dit wat jy geweet het om te doen met alles wat jy op daardie stadium geweet het.
  • Skryf ‘n brief van dankbaarheid aan die jy van die toekoms. Bedank jouself vir hoe dapper jy gaan wees om ‘n nuwe jy te word.
  • Skryf ‘n brief aan die Here waarin jy Hom net dank vir hierdie oomblik.

rou GEBED:
Here, sê nou net. Sê nou net ek neem ‘n tree in geloof en voel net vrees? Sê nou net ek voel asof ek nie alles op my skouers kan dra nie? Here, vul my met U lig en liefde sodat ek U teenwoordigheid kan voel. Here, sê nou net ek voel U leiding. Here, sê nou net ek voel asof U die las vir my dra. Here, maak my dapper genoeg om U te vertrou.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram