Saterdag 4 September

Filippense 4:10
10Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, 11in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.

Om oor te dink:
Hierdie week het ons saam gereis oor gebed. Hoe gefokused jou gebedslewe is. Waarop jy jou gedagtes inrig. ‘n Ingesteldheid om God te loof vir sy kragtige dade. Om rou en eerlik ons begeertes en vrese aan God bekend te maak. En dat gebed ‘n lewneswyse is wat ons reg deur die dag met God ons hart/gedagtes kan deel. Hierdie teks gedeelte in Filippense deel Paulus sy enigste wens – om Christus te ken!

Dink terug aan jou gebede hierdie week. Is dit ook deel van jou begeerte? Deel jy in gebed dat jy meer van God wil ken en ervaar?

Gebed
Neem weer doelbewus vandag ‘n paar oomblikke van stilte. Wat wil jy van God ken? Of dalk meer ken? Persoonlilk ervaar? Skryf dit dalk in ‘n briefvorm aan God.

Of bid gerus die volgende gebed:
Here, hoor my hart/gedagtes vanoggend.
Ek het ‘n diepe verlang om U meer en meer te ken.
Nie net in kennis nie, maar op ‘n persoonlike vlak.
Al wat ek wens is om U te ken.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram