Saterdag, 5 Junie

Laat die aarde allerlei soorte diere oplewer: mak diere, diere wat kruip en wilde diere – almal na eie aard. Laat Ons mens maak wat met Ons ooreenstem. Dit is goed

Psalm 8
Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! 3Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring. 4As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ‘n plek gegee het, 5wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? 6U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon, 7U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp: 8skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld, 9die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis. 10Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

Om oor te gesels:

  • Dink aan die mooiste toneel wat jy al waargeneem het in die skepping. Sien dit in jou gedagtes. Dink na aan wat jy gevoel het toe jy dit beleef het. Waaroor was jy in verwondering? Hoe het jy oor God gedink en gevoel toe jy dit beleef het? Waar beleef jy steeds vir God die meeste in die natuur? Waarom?
  • Gaan kyk in die spieël. Kyk na die fynste detail van wat jy in die spieël sien. Waaroor kan jy in verwondering wees oor wat jy daar waarneem? Hoe dink en voel jy oor God oor wat jy daar sien? Waarom? Deel met die Here wat in jou hart aangaan.
  • Dink na oor die persoon wat jy die liefste het. Hoe kan jy in verwondering wees oor wat God daar geskep het? Dink na aan die persoon van wie jy die minste hou. Hoe kan jy in verwondering wees oor wat God daar geskep het? Is dit ewe maklik? Wat verander? Deel met die Here wat in jou hart aangaan.
  • Hoe kan “Laat die aarde allerlei soorte diere oplewer: mak diere, diere wat kruip en wilde diere – almal na eie aard. Laat Ons mens maak wat met Ons ooreenstem.” hoop bring vir jou en die mense om jou?

Gebed:
Vergifnis is genade.
Sulke kwytskelding en vriendelikheid kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is onfeilbare liefde.
Sulke geduld en begrip kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is oorweldigende deernis.
Sulke simpatie en warmte kan ek nie vergeld nie.
Vergifnis is die uitwissing van oortredings.
Sulke vryheid en goeie wil verdien ek nie.
Vergifnis is die afwassing van my ongeregtighede.
Sulke suiwerheid en nuutheid kan ek nie handhaaf nie.
O Here, maak my lippe oop, en my mond sal u lof verkondig.
Here, U is Goed.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram