Saterdag 5 Maart 2022

1 Petrus 5:6-14 (Die Boodskap)

10 Hierdie swaarkry as Christene sal nie meer so lank aanhou nie. Daarvoor sal God sorg. Dit is immers Hy wat soveel goeie geskenke vir ons gee sonder dat ons dit verdien. Hy het Christus Jesus gestuur, deur wie God ons ook uitnooi om vir altyd sy eregaste te wees. Al ly julle nou ’n rukkie, sal God self vir julle julle ereplek by Hom gee. Hy sal vir julle al die krag gee wat julle nodig het, sodat niks en niemand dan meer iets aan julle sal kan doen nie. 11 Hy kan dit doen, want al die krag behoort aan Hom, nou en vir altyd. Daaraan hoef niemand eens te twyfel nie.

Petrus beskryf vier goed wat God sal doen vir gelowiges, dié wat getrou gebly het tot aan die einde. Al vier hierdie goed word in die toekomstige tyd geskryf, wat vir ons die versekering gee dat God dit sal doen, en dat dit vir ons ook geld. Ons kyk vandag na die laaste twee.

  • God sal ons versterk (hier vertaal as Hy sal vir julle al die krag gee): Hierdie is die enigste plek in die Nuwe Testament waar hierdie werkwoord gebruik woord. In die Ou Testament word hierdie werkwoord gebruik in Job om die krag van ’n leeu te beskryf. Sien jy wat Petrus hier doen? Ons ontvang die krag van ’n leeu (die Leeu van Juda, Jesus) om ’n ander leeu teen te staan. Ons sal ook uiteindelik op vol sterkte wees wanneer alles nuutgemaak word.
  • God sal ’n vaste fondament gee (hier vertaal as sodat niks en niemand dan meer iets aan julle sal kan doen nie): Hierdie werkwoord gaan saam met “God sal stewig maak” waarna ons gister gekyk het. Wanneer God ons in hierdie posisie plaas, sal ons ook veilig en onwankelbaar hier bly. Ons sal hier vasstaan.

Aan die God van alle genade kom al die eer toe: die Een wat ons herstel, stewig maak, versterk en ’n vaste fondasie gee. Ons gaan nog vir ’n tyd lank die lyding van hierdie wêreld ervaar, maar ewige glorie en herstel is ons voorland!

Petrus sluit die brief af met ’n wens van vrede: “Mag God aan julle groot rustigheid en vrede hier diep in julle binneste gee, aan almal van julle wat Christene is.”. Hierdie vrede was net moontlik as gevolg van die gelowiges se verhouding en geborgenheid in Jesus, die Prins van Vrede.

Om oor te dink:

  • Wat het vir jou uitgestaan uit die studie van hierdie gedeelte die week?
  • Waarvoor het jy tans God se versterking nodig?

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram