Saterdag, 6 Februarie

Job 22:21-30
21“Onderwerp jou aan God, dan sal jy in vrede leef, en so sal jy voorspoed hê. 22Laat Hy jou leer en neem sy woorde ter harte. 23As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word. As jy die kwaad ver van jou woonplek af hou, 24jou goud as nikswerd beskou, die goud uit Ofir as so min werd as ‘n klip in die spruit, 25sal die Almagtige jou goud wees, jou skat aan silwer. 26Dan sal jy jou in die Almagtige verlustig en jou weer tot God wend. 27Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou gebed verhoor, die beloftes wat jy gemaak het, sal jy nakom. 28Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig gaan met jou. 29Wanneer mense val en jy vra dat hulle opgetel word, sal God hulle, die ootmoediges, red. 30Hy sal die skuldiges laat vrykom, en hulle sal vrykom deur jou onskuld.”

Om oor te dink:
Die wêreld leer ons dat ons die meesters van ons lewens is. Dat ons alles kan reël, hied en gebied. Niemand kan ons voorsê nie. Ons is in beheer, ons beplan, ons voer uit, ons heers. Die teksgedeelte herinner ons dat God is in beheer, God beplan, God voer uit en God heers. So lank as wat ons teen God veg vir die heerskappy in ons lewens, hoe meer ongelukkigheid is daar. Wanneer ons die knie buig en God laat Heers, ons onderdanig is aan Sy heerskappy, begin ons lewens meer vreugde inhou. Ons begin laste afgooi, meer vrede beleef. Wanneer ons vreugde en vrede in God soek, eerder as die beloftes van die wêreld, maak ons lewens meer sin.

Om oor te gesels:

  • As jy eerlik moet wees sou jy moet erken dat jy jou eie lewe wil regeer? Is jou houding dalk opstandig teenoor God? Wil jy self planne maak en oplossings vind vir wat in jou lewe verkeerd is? Is dit vir jou maklik of moeilik om afhanklik van God te wees?
  • Hoe sou jou lewe lyk as jy werklik van God afhanklik is, Hom vertrou vir die oplossings waarna jy soek, glo dat God sal sorg? Hoe sal jy werk, ontspan, slaap, as alles nie op jou skouers rus nie?
  • Hoe lyk afhanklikheid aan die Here prakties? Lyk dit anders as wat jy gewoonlik doen?

Gebed:

  • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou afhanklikheid van die Here. Waar in jou lewe is dit vir jou nog moeilik om afhanklik te wees en nie in beheer te wees nie? Wat wil God vir jou daar wys?
  • Vra dat die Here jou meer bewus te maak van wanneer jy in beheer wil wees. Vra dat God juis daar jou sal stop en wys hoe lyk afhanklikheid in die situasie.
  • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van ware vertroue en afhanklikheid in die Here.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram